NL FR EN
Welkom op de website van de huisartsenpraktijk van Dr. SUDI Sylvie

 Huisarts te Etterbeek

ERKENDE ARTS FEDERALE POLITIE -

!!! no pay terminal, only cash - pas de bancontact, paiement en liquide - geen bancontact, betaling in cash !!!

Waarvoor kan u consulteren?

 • Gezondheidsbilan met bloedafname (controle suiker, cholesterol, lever- en nierfunctie, enz.); ter plaatse gerealiseerd door arts zelf !!!
 • Elke fysieke of psychische klacht
 • Preventieve raadpleging (50+) via het GMD+
 • Vaccinaties bij volwassenen
 • Pediatrie 
 • Pre-operatieve onderzoeken
 • Bloedafname en urineanalyse
 • ECG (electrocardiogram)
 • Kleine heelkundige ingrepen: wegnemen van cyste of oppervlakkige huidletsels
 • Hechting van wonden, wondzorg, verwijderen van hechtingen en nietjes na operatie
 • Verzekeringsonderzoek
 • Kleine dermatologie
 • Gynaecologie: voorschrift pil; uitstrijkjes (screening baarmoederhalskanker, vaginaal onderzoek, SOA testen, borstenonderzoek (palpatie), urineweginfecties)
 • Zwangerschapsbegeleiding (geen echografieën)
 • Reisadvies en reisvaccinaties
 • Opvolgen van chronisch ziekten
 • Opvang van enig urgentie


Consultaties

 • De consultaties zijn enkel op afspraak van maandag tot vrijdag (8u30 - 20u30) en zaterdag ochtend ( 9u30-13u30);
 • U kan afspraak maken online via https://www.docteursudisylvie.be/fr/apps/ of via telefoon op 02 420 36 60 /+32 495 70 70 49
 • Vergeet je identiteitskaart niet bij een eerste consultatie of voorzie 2 klevertjes van het ziekenfonds
 • Komt u met 2 of meer personen, maak dan ook meerdere afspraken;
 • Voorziet U een lang gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of een gynaecologisch onderzoek, reserveer dan 2 consultatieblokken achter elkaar of contacteer mij.

Wachtdienst en urgenties

 • Voor spoedeisende hulp kan u altijd bellen op de praktijklijn 02 420 36 60
 • Bij levensbedreigende situaties belt u direct  de 112 voor dringende hulpverlening.
 • Buiten de consultatieuren: contacteer de Brusselse Wacht 02 201 22 22 of SOS Medecins 02 513 02 02

Voorschriften, attesten en formulieren

Medische attesten voor afwezigheid maken steeds deel uit van een consultatie. Er mogen mogen alleen attesten worden voorgeschreven die stroken met de waarheid. Vraag dus enkel wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

De huisarts levert tijdens de raadpleging voldoende voorschriften voor een chronische behandeling af. Let er steeds op dat u over voldoende medicatie beschikt tot het volgende geplande consult. Maak dus steeds een afspraak voor nieuwe voorschriften.

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kan dit uitsluitend tijdens een raadpleging gebeuren ! Alleen op deze manier beschik ik over de nodige tijd en de juiste informatie om de formulieren correct in te vullen,  en zo blijft het medisch dossier actueel.


Telefonische inlichtingen en het opvragen van resultaten

Telefonische inlichtingen of uitslagen van onderzoeken worden op voorbehouden tijdstippen meegedeeld,  nl. docteursudi@gmail.com ,+32/495 70 70 49


Globaal Medisch dossier (GMD)

Er is steeds mogelijkheid om een globaal medisch dossier te openen. Door dit initiatief vertrouwt u het beheer van uw medische gegevens toe aan de huisarts. Op deze manier blijven de medische gegevens 'up to date' en gecentraliseerd en worden deze gegevens optimaal gebruikt bij doorverwijzing naar de specialist of bij het aanvragen van bijkomende onderzoeken.

Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit. Breng hiervoor uw identiteitskaart mee !!!!

Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien een verhoogde terugbetaling van de mutualiteit voor uw consultaties.


GMD+

Het GMD+ is een preventiemodule van het GMD en is gratis voor patiënten tussen 45 en 75 jaar. Uw huisarts zal dan een keer per jaar samen met u, op basis van een checklist, overlopen welke preventieve gezondheidsmaatregelen of onderzoeken voor u nuttig kunnen zijn. 

U kan deze preventieve raadpleging vooraf voorbereiden door de vragenlijst te downloaden en in te vullen: http://www.domusmedica.be/suggestiemenu/downloads/doc_download/618-vragenlijst.html